Re:Vival

EN

Welkom! U heeft de pagina van de RE:VIVAL campagne bereikt.

Onze missie is om een christelijke samenwerking tot stand te brengen en samen te werken aan de heropleving van het christendom in Nederland. De laatste jaren zien we helaas een trend van ledenafname in de kerken in Nederland.

Om deze reden hebben wij deze speciale campagne opgezet. Wij zijn de kerk Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde, een internationale kerk gevestigd in meer dan 60 landen. We geloven dat wij de geliefde kinderen van God terug naar God kunnen brengen door samen te werken via de volgende stappen:


Lees meer over de Revival Campagne in onze e-bookletRe-Connect:

Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde wil samenwerken om vooral de jongeren opnieuw te verbinden met onze geliefde Vader God, door hun begrip van God te laten groeien.Re-Store:

Door te concentreren op herstel van het geloof, hebben broeders en zusters de kans zich het belang van de kerk en de gemeenschap te herinneren.Re-Activated:

Door opnieuw te verbinden en het geloof te herstellen, kunnen (jeugd)leden opnieuw worden ge-activeerd om hun leven te wijden aan God en Christus, en aan vrijwilligerswerk in lokale kerken en christelijke organisaties.Samenwerking staat centraal. Past deze missie bij het pad dat u wilt bewandelen? Meld u dan aan! Laat ons delen in onze ervaringen en expertise, en ontdekken hoe u ons kunt vergezellen op deze missie van 'revival'!

Alle eer aan God!

info@therevival.nl